Systemy operacyjne

Brak BOOTMGR, naprawa Windows 7, Vista

przycisk zasilania w laptopie

Korzystając z komputera jesteśmy narażeni na różnego typu usterki. Jedną z poważniejszych awarii jaka może nas dotknąć jest uszkodzenie programu rozruchowego tzw. bootmanagera, wskutek czego nie można uruchomić systemu. Wbrew pozorom problem nie jest bardzo skomplikowany. Każdy użytkownik we własnym zakresie może dokonać naprawy. Ten artykuł przedstawia jeden ze scenariuszy naprawy bootmanagera systemu Windows 7.

Uszkodzenie objawia się komunikatem BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart (Brak BOOTMGR, naciśnij Ctrl+Alt+Del, aby zresetować).

Bootmgr is missing

Do przeprowadzenia naprawy musimy posiadać płytę instalacyjną lub dysk naprawy systemu Windows 7. W tym poradniku wykorzystamy płytę ze środowiskiem Windows Recovery Environment, którą każdy może utworzyć przy pomocy kreatora. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdziecie w poradniku o Windows 7 Recovery CD.

Ustawienie kolejności bootowania

W pierwszym kroku wkładamy do stacji CD/DVD płytę ze środowiskiem WinRE. Następnie wywołujemy menu i wybieramy urządzenie, z którego nastąpi rozruch. Menu wywołamy poprzez wciśnięcie klawisza Delete, F2, F10 lub F12. Szczegółów szukajcie w instrukcji obsługi płyty głównej lub na Wikipedii.

Po wywołaniu bootmenu wskazujemy napęd CD/DVD i wciskamy ENTER. Powinien pojawić się komunikat z prośbą o naciśnięcie dowolnego klawisza, wciskamy spację. Jeżeli ów komunikat nie pojawi się możliwe, że płyta CD jest źle nagrana lub wystąpił inny błąd uniemożliwiający prawidłowy rozruch. Wtedy warto przejść do BIOSu i ręcznie ustawić głowne urządzenie rozruchowe. Wszystkie niezbędne opcje znajdziemy w sekcji Advanced BIOS Features, gdzie jako First Boot Device ustawiamy CDROM (przykład dla BIOSu Award/Phoenix). Wszelkie modyfikacje zapisujemy, wciskamy F10 (Save and Exit Setup).

Naprawa BOOTMGR

Gdy załaduje się środowisko naprawcze, zostaniemy poproszeni o wybór języka i układu klawiatury. Z listy wskazujemy Polish (Programmers) i klikamy Next.

System Recovery Options

W oknie System Recovery Options zaznaczamy pierwszą opcję Use recovery tools that… i przechodzimy do kolejnego kroku, klikamy Next.

Use recovery tools

Na ekranie zobaczymy menu z opcjami naprawczymi. Naprawy można dokonać automatycznie korzystając z opcji Startup Repair (Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia), jednakże w tym scenariuszu zastosujemy manualną naprawę. Wskazujemy opcję Command Prompt (Wiersz polecenia).

Opcje naprawy systemu Windows

W wierszu poleceń wpisujemy następujące komendy:

  • Jeśli chcemy naprawić sektor rozruchowy dysku (MBR) wpisujemy: bootrec /fixmbr
  • W przypadku naprawy sektora startowego partycji systemowej wpisujemy: bootrec /fixboot
  • Jeżeli chcemy odbudować magazyn BCD wydajemy polecenie: bootrec /rebuildbcd

Podczas przeprowadzania procedury naprawczej najlepiej wykonać wszystkie trzy polecenia. Po każdym poleceniu naciskamy klawisz ENTER. W przypadku odbudowy BCD, jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek zmiany, możemy zostać poproszeni o zatwierdzenie nowej konfiguracji rozruchu.

Po wykonaniu opisywanych czynności restartujemy komputer. Dzięki tej prostej metodzie odzyskamy dostęp do systemu operacyjnego. Powyższa metoda znajduje zastosowanie także w odniesieniu do starszych systemów Windows Vista, Windows Server 2008.

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.