Systemy operacyjne

Sprawdź kondycję dysku twardego, odczyt SMART (Linux)

wnetrze dysku twardego

Analiza SMART, jest jedną z kluczowych operacji dokonywanych podczas diagnozowania dysków twardych. Pozwala nie tylko oszacować stan nośnika, lecz także określić w przybliżeniu jego żywotność. W tym poradniku nie będę opisywał co poszczególne atrybuty oznaczają. Skupię się na odczycie SMART w systemach Unix z wykorzystaniem narzędzia GSmartControl.

Instalacja GSmartControl

Instalujemy GSmartControl, uruchamiamy terminal (ALT+F2 => gnome-terminal) i wpisujemy następujące polecenie:

sudo aptitude install gsmartcontrol

Zostaną zainstalowane wszelkie pakiety wymagane do poprawnego funkcjonowania narzędzia. GSmartControl uruchamiamy poprzez wpisanie w konsoli polecenia:

sudo gsmartcontrol

GSmartControl

Odczyt SMART dysku pod Linuksem

W oknie głównym znajdują się wykryte dyski twarde. Aby sprawdzić stan wybranego urządzenia, dwukrotnie klikamy na nim lewym przyciskiem myszy.

Informacje o dysku

Zakładka Identity przedstawia ogólne informacje o danym urządzeniu. Przechodząc do kolejnej zakładki Attributes możemy odczytać szczegółowe informacje na temat stanu dysku twardego. Po najechaniu na dany atrybut wyskoczy dymek, który wyjaśni za co on odpowiada.

Atrybuty SMART

Ostatnia zakładka – Perform Tests, pozwala przeprowadzić serię testów, które pomogą określić, czy dysk twardy jest w dobrej kondycji.

Testy dysku

Program umożliwia także łatwe sporządzenie raportu o stanie dysku (opcja Zapisz jako). Raport zapisywany jest do pliku w formacie tekstowym TXT. Przed zapisem możemy go wyświetlić stosując opcję View Output.

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.