proxy kostki
Internet i bezpieczeństwo

Proxy Switchy, zaawansowany menedżer proxy dla Google Chrome

Google Chrome na dobre zadomowiła się na rynku przeglądarek internetowych, każdego dnia zyskuje nowych zwolenników i niewykluczone, że w przyszłości zdetronizuje najgroźniejszego konkurenta. Cel ambitny, tym bardziej, że pomimo dynamicznego rozwoju Chrome wciąż jest niedoskonałe i nie oferuje funkcjonalności znanych z Firefox. Jednym z takich niedociągnięć jest obsługa proxy, która pozostawia wiele do życzenia. W tym poradniku zaprezentuję dodatek do przeglądarki Google Chrome, który zrewolucjonizuje proces zarządzania serwerami proxy.

Podobnie jak Firefox, Chrome oferuje tysiące dodatków, które wprowadzają nowe funkcje i usprawniają pracę z przeglądarką. Kilkanaście dni wcześniej opisywałem mało znaną w Polsce, darmową wtyczkę do sprawdzania pozycji słów kluczowych SEO SERP. W tym poradniku skorzystamy z kolejnego pluginu, który nazywa się Proxy Switchy.

Proxy Switchy to narzędzie do zarządzania serwerami proxy, pozwala łatwo tworzyć i przełączać się pomiędzy poszczególnymi profilami. Z tym dodatkiem obsługa proxy w Chrome staje się bardzo prosta i przyjemna. Wtyczka przeznaczona dla systemów Windows, Linux (32/64-bit) oraz Mac.

Niektóre funkcje Proxy Switchy:

 • Zmiana proxy jednym kliknięciem myszki, funkcja Quick Switch.
 • Ułatwione zarządzanie wieloma serwerami.
 • Możliwość zdefiniowania reguł dla każdego adresu URL.
 • Obsługa AutoProxy list, autokonfiguracja połączeń przy pomocy plików PAC.
 • Eksport/import ustawień do/z pliku.
 • Możliwość przypisania koloru do profilu.

Instrukcja Proxy Switchy

Po zainstalowaniu dodatku obok paska adresu pojawi się ikona szybkiego dostępu do menedżera proxy.

Menu Switchy

Klikamy na ikonie lewym przyciskiem myszy i z menu wskazujemy Options.

Ustawienia proxy Chrome

Okno konfiguracji podzielone jest na pięć sekcji:

 • Proxy Profiles – w tym miejscu zarządzamy wszystkimi proxy. Można utworzyć nowy profil lub zmienić jego dotychczasowe ustawienia.
 • Switch Rules – na tej zakładce definiujemy reguły dla adresów URL. Do każdego adresu możemy przypisać inne proxy, możemy również utworzyć wykluczenia. Obsługa wyrażeń regularnych oraz import list z ustawieniami z repozytoriów online to dodatkowe atuty narzędzia.
 • Network – w tej sekcji włączymy lub wyłączymy proxy dla połączeń VPN lub Dial-up, aktywujemy monitorowanie zmian w ustawieniach proxy oraz uzyskamy dostęp do modułu raportowania błędów.
 • General – aktywujemy tutaj funkcję Quick Switch (szybka zmiana serwera jednym kliknięciem na ikonie Proxy Switchy).
 • Import\Export – znajdziemy tam funkcje pozwalające na wykonanie kopii zapasowej i/lub przywrócenie ustawień. Dodatkowymi opcjami jest eksport reguł adresów URL oraz możliwość zapisania ustawień proxy do pliku w formacie PAC (plik autokonfiguracji proxy).

Tworzenie profilu

 • Przechodzimy na zakładkę Proxy Profiles.
 • Klikamy New Profile.
 • W polu Profile Name definiujemy nazwę proxy np. Moje proxy 1.
 • W sekcji Manual Configuration wpisujemy adres IP serwera oraz port, pod którym dostępna jest usługa. Jeśli proxy ma być dostępne dla wszystkich typów połączeń zaznaczamy dodatkowo Use the same proxy server for all protocols. Jeżeli posiadamy plik autokonfiguracji PAC wystarczy zaznaczyć Automatic Configuration i wskazać lokalizację pliku.
 • No Proxy for – w większości przypadków nie ma potrzeby ingerowania w to ustawienie.
 • Zapisujemy ustawienia, klikamy Save.
 • Opcjonalnie, aby łatwiej było zarządzać proxy możemy przypisać kolor do danego profilu. W lewej części okna, tuż obok nazwy mamy pole zmiany koloru. Kliknięcie w obrębie tego pola spowoduje automatyczną zmianę koloru na inny. Niestety tutaj nie możemy swobodnie manipulować barwami, mamy do wyboru predefiniowane kolory, lecz dla większości osób w zupełności to wystarczy.

Tworzenie nowego profilu

UWAGA! Po każdej zmianie nie zapomnijcie kliknąć Save, w przeciwnym razie wprowadzone modyfikacje nie zostaną zapisane.

Definiowanie reguł

Definiowanie reguł

 • Przechodzimy na zakładkę Switch Rules i zaznaczamy opcję Enable Switch Rules.
 • Klikamy New Rule.
 • W polu w kolumnie Rule Name wpisujemy nazwę reguły.
 • W URL Pattern określamy treść reguły, w formie wieloznacznika lub wyrażenia regularnego. W przypadku drugiej opcji, można ułatwić sobie zadanie i wykorzystać edytor wyrażeń regularnych.
 • Pattern Type, precyzujemy formę reguły Wildcard lub RegExp.
 • Proxy Profile – z listy rozwijanej wybieramy odpowiedni profil.
 • Możemy także importować reguły z repozytorium online. Jeśli taka forma jest dla nas odpowiednia, zaznaczamy Online Rule List i w polu Rule List URL wpisujemy adres pod którym znajduje się ów lista.
 • Zapisujemy regułę, klikamy Save.
 • Aby podczas przeglądania stron stosować reguły, należy kliknąć na ikonę Proxy Switchy i aktywować Auto Switch Mode.

Auto Switch Mode

Mam nadzieję, że niniejszy dodatek zagości na stałe w Waszych przeglądarkach 😉

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.