Internet i bezpieczeństwo

Jaką technologię warto wybrać przy zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej?

infrastruktura it

Skuteczne zabezpieczenie infrastruktury IT przed możliwie jak największym spektrum zagrożeń to kwestia o kluczowym znaczeniu dla każdej organizacji prowadzącej działalność we współczesnych, bardzo scyfryzowanych realiach rynkowych. Obiekty typu data center są tym bardziej narażone na różnego typu zagrożenia. A oczywiste jest, że dane umieszczane i przetwarzane na firmowych serwerach stanowią niezwykle cenne aktywa danej firmy. Ich utrata, niezależnie od przyczyny, zawsze oznacza wymierne straty dla każdej organizacji i bardzo często nie da się ich w żaden sposób zrekompensować. Dlatego tak istotne jest, by bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej było zapewniane na wielu poziomach i w jak najszerszym zakresie.

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej – główne rodzaje zabezpieczeń fizycznych

Fizyczne zabezpieczenia infrastruktury IT powinny przede wszystkim być optymalnie dostosowane do bieżących wymagań danej organizacji, ale jednocześnie zaprojektowane tak, by dało się je w łatwy i bezproblemowy sposób zmodyfikować bądź rozszerzyć, jeśli potrzeby firmy ulegną zmianie w przyszłości. Co istotne w kontekście tego rodzaju zabezpieczeń, pożądane standardy bezpieczeństwa muszą spełniać wszystkie komponenty w obrębie infrastruktury IT – od pomieszczeń poprzez urządzenia i szafy Rack aż po okablowanie, drzwi czy systemy wentylacji.

Pomieszczenia bezpieczeństwa IT

W przypadku pomieszczeń bezpieczeństwa istnieje możliwość budowy ich w wybranej przez docelowego użytkownika konfiguracji, przy czym spektrum opcji jest tu niezwykle szerokie. Dla przykładu rozwiązania jednego z czołowych światowych dostawców zabezpieczeń IT, czyli firmy Rittal, pozwalają wdrożyć pomieszczenia bezpieczeństwa w praktycznie dowolnie wybranym zakresie – od zabezpieczeń jedynie na podstawowym poziomie np. 1 szafy rack, aż po rozwiązania zapewniające skuteczną ochronę wysokiej dostępności – pomieszczenie w pomieszczeniu. Co istotne, każda organizacja powinna decydować się na takie rozwiązanie, które zapewnia pożądany poziom ochrony przed zagrożeniami już istniejącymi (są to zwykle: pożary, gazy korozyjne, wilgoć i woda, pył oraz nieupoważniony dostęp), a także pozwala na dalszą rozbudowę, gdyby w przyszłości pojawiły się nowe rodzaje zagrożeń dla infrastruktury IT.

r1

Sejfy IT Rittal – Micro Data Center Level B

Dla małych oraz średnich organizacji istotną kwestią jest zapewnienie infrastrukturze informatycznej firmy optymalnego poziomu bezpieczeństwa przy relatywnie niedużych kosztach i z możliwością późniejszej optymalizacji w wymaganym zakresie. Potrzeby te spełniają sejfy IT Micro Data Center opracowane przez firmę Rittal, które cechują się modułową konstrukcją, wysokim poziomem zapewnianej ochrony przed szerokim spektrum zagrożeń fizycznych oraz możliwością rozbudowy do w pełni funkcjonalnego, kompaktowego centrum danych po uzupełnieniu o zaledwie kilka dodatkowych komponentów.

r2

Sejfy o rozszerzonym poziomie ochrony – Rittal Micro Data Center Level E

Dosyć częstym problemem mniejszych organizacji jest niewielka ilość przestrzeni dostępnej do zagospodarowania na fizyczne zabezpieczenia infrastruktury IT. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem mogą być kompaktowe sejfy Micro Data Center Level E firmy Rittal. Z jednej strony zapewniają one efektywną ochronę przeciwpożarową, dymoszczelność, ochronę przed włamaniem oraz ochronę przed pyłami i silnym strumieniem wody, a z drugiej są efektywne kosztowo i wymagają niedużej ilości miejsca.

r3

Systemy wykrywania i gaszenia pożarów

Detekcja zagrożenia pożarowego na jak najwcześniejszym etapie i szybka neutralizacja pożaru pozwalają chronić infrastrukturę IT przed fizycznym zniszczeniem lub uszkodzeniem, a co za tym idzie, przed utratą danych. System wczesnego rozpoznawania pożaru Rittal pozwala wykryć zagrożenie na etapie pirolizy, zanim dojdzie do jakichkolwiek istotnych uszkodzeń w obrębie chronionego centrum danych. Systemy przeciwpożarowe IT firmy Rittal wykorzystują całkowicie bezpieczny dla ludzi, dla środowiska naturalnego, a także dla urządzeń elektronicznych gaz NOVEC 1230.

Infrastruktura informatyczna Rittal – najwyższej klasy bezpieczeństwo IT

Infrastruktura IT może być dodatkowo zabezpieczona poprzez zastosowanie systemów monitoringu IT. Rozwiązania firmy Rittal w tym zakresie opierają się na koncepcji CMC-TC (Computer Multi Control-Top Concept), umożliwiającej kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w obrębie danej infrastruktury informatycznej. Monitoring IT Rittal można dowolnie konfigurować, a w razie potrzeby optymalizować i rozbudowywać w potrzebnym zakresie. Co równie ważne, wszystkie zabezpieczenia infrastruktury IT opracowane przez Rittal stworzono tak, by były maksymalnie efektywne energetycznie, wydajne i w pełni kompatybilne z innymi rozwiązaniami Rittal.

Więcej informacji o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie bezpieczeństwa IT można znaleźć na stronie internetowej firmy Rittal, do której odwiedzenia zachęcamy pod adresem: https://datacenter.rittal.com.pl/

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.