Adobe Photoshop na ekranie laptopa

Naprawa plików Adobe Photoshop PSD/PDD

Osoby zajmujące się profesjonalnie grafiką na pewno wiedzą jak bardzo irytujące jest, gdy plik PSD który zapisaliśmy, nie daje oznak życia i w żaden możliwy sposób nie da się go ponownie otworzyć. Uszkodzenia plików graficznych wynikają z działania „sił wyższych” – wyłączenie dopływu energii podczas zapisu czy też defektu nośnika danych, na którym zapisano plik. Przyczyn może być bez liku, lecz skoncentrujmy się na naprawie. Zatem, co zrobić w takich podbramkowych sytuacjach? Z pomocą przychodzi niewielkie, darmowe narzędzie o nazwie Advanced PSD Repair, w skrócie APSR.

Instrukcja naprawy pliku PSD

Pobieramy i instalujemy Advanced PSD Repair.

Uruchamiamy program i na zakładce Repair w polu Select Photoshop image file to be repaired wpisujemy ścieżkę dostępu do uszkodzonego pliku.

Advanced PSD Repair

Możemy też kliknąć na trójkropek i ręcznie wskazać lokalizację pliku. Istnieje także możliwość przeszukania dysku pod kątem występowania plików PSD/PDD, możemy tego dokonać klikając ikonę

Wyszukiwarka plików PSD, PDD

W drugim polu Output recovered image and layers to wprowadzamy ścieżkę zapisu dla odzyskanego pliku oraz folderu z wszystkimi wydobytymi warstwami.

Przechodzimy na zakładkę Options i modyfikujemy domyślne parametry odzyskiwania. Ustawiamy między innymi głębię kolorów obrazu, rozdzielczość obrazu, schemat definicji kolorów i ilość kanałów. Wszystkie ustawienia są istotne, z punktu widzenia efektywnościowego (jakościowego).

Ustawienia odzyskiwania

Po zdefiniowaniu ustawień powracamy do pierwszej zakładki i uruchamiamy proces naprawy, klikamy Start Repair. Po kilku sekundach otrzymamy informację o powodzeniu (File has been repaired successfully) lub niepowodzeniu operacji (Fail to repair file).

Komunikat statusu naprawy

W wybranej lokalizacji powstanie folder zawierający odzyskany plik PSD oraz wszystkie warstwy.

Katalog z odzyskanymi plikami

Advanced PSD Repair udostępnia opcję przetwarzania wsadowego, dzięki czemu za jednym kliknięciem przycisku można dokonać naprawy kilkudziesięciu plików jednocześnie (Add Files/Search Files => Start Repair).

Katalog z odzyskanymi plikami

Skuteczność narzędzia APSR w dużej mierze zależy od rodzaju uszkodzenia. Jak na darmowe narzędzie świetnie radzi sobie z odzyskiwaniem i na pewno przyda się nie jednemu grafikowi.