Aktualności

8 powodów, dla których audyt komunikacji wewnętrznej jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania Twojej firmy

ludzie biznesu

Audyt komunikacji wewnętrznej to swoisty kierunkowskaz sygnalizujący, gdzie aktualnie jest Twoja firma i w którą stronę ma podążać, aby osiągnąć założony cel. Celem tym jest pozytywna komunikacja w organizacji. Komunikację wewnętrzną należy nieustannie pielęgnować i usprawniać tak, aby była ona w pełni czytelna, systematyczna i zrozumiała. Dlaczego audyt komunikacji wewnętrznej jest tak ważny dla Twojej firmy?

Dlaczego audyt komunikacji wewnętrznej jest tak ważny dla organizacji?

Audyt komunikacji wewnętrznej to kompleksowy proces oceny, diagnozy i optymalizacji sposobów, w jakich dana firma komunikuje się ze swoimi pracownikami. Założeniem audytu komunikacji wewnętrznej jest:

 • zbadanie aktualnego poziomu satysfakcji pracowników z przepływu informacji oraz z jakości komunikacji z przełożonymi i innymi współpracownikami
 • zdiagnozowanie i wskazanie potrzeb oraz preferencji w tych zakresach

Jednak samo określenie potrzeb i preferencji nie oznacza ich zrozumienia, a także zaangażowania w ich realizację.

Audyt komunikacji wewnętrznej daje szansę na zweryfikowanie opinii pracowników odnośnie do samej firmy, jej misji, wizji i celów biznesowych, a także poziomu identyfikacji pracowników z nimi oraz zaangażowania w ich realizację. Rozbieżności między oceną a oczekiwaniami pracowników wobec komunikacji, które pojawią się w wynikach audytu, pozwalają zaplanować krótko- i długofalowe strategie komunikacji wewnętrznej usprawniające komunikację wewnętrzną w organizacji.

Audyt komunikacji wewnętrznej poddaje analizie jej mocne i słabe strony, a także wskazuje szanse i zagrożenia pojawiające się w wyniku niedopasowanej do firmowych realiów komunikacji. Audyt dostarcza precyzyjnych danych na temat rzeczywistej kultury organizacji i jakości jej wielopłaszczyznowej komunikacji.

dyskusja 2 kobiet

Audyt komunikacji wewnętrznej:

 • wzmacnia zaangażowanie pracowników
 • poprawia relacje w zespole
 • usprawnia zarządzanie zmianami
 • zwiększa efektywność operacyjną
 • buduje silną kulturę organizacyjną
 • podnosi konkurencyjność firmy na rynku
 • zwiększa reputację firmy

Audyt jest ingerencją w to, co dzieje się w firmie, a więc i w codzienne życie jej pracowników. To również sygnał otwarcia się organizacji, jej deklaracja chęci wysłuchania pozytywnych i negatywnych opinii, a także pomysłów pracowników. Audyt jest więc swoistą obietnicą zmian, co może zwiększać motywację i podnosić zaangażowanie osób zatrudnionych.

8 argumentów przemawiających za przeprowadzeniem audytu w Twojej firmie

Istnieje kilka kluczowych elementów, które wyjaśniają, jak duże znaczenie ma audyt komunikacji wewnętrznej https://www.exacto.pl/audyt-wewnetrzny/ dla każdej współczesnej firmy. Wskazują je eksperci z Agencji public relations Exacto.

Audyt komunikacji wewnętrznej pozwala na:

 1. Identyfikację problemów i wyzwań istniejących w procesie komunikacji wewnętrznej (m.in. braki w przekazywaniu informacji, konflikty między zespołami, bariery kulturowe czy niejasne cele firmy).
 2. Ocenę efektywności strategii komunikacyjnych, a więc czy informacje docierają do odpowiednich osób w odpowiednim czasie oraz czy pracownicy rozumieją cele i wartości firmy.
 3. Dostosowanie strategii komunikacyjnych firmy do zmieniających się warunków rynkowych, organizacyjnych i technologicznych.
 4. Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez poznanie ich oczekiwań w zakresie komunikacji i takie dostosowanie poszczególnych procesów, aby zwiększyć zaangażowanie osób zatrudnionych.
 5. Zminimalizowanie konfliktów, zlokalizowanie ich wewnętrznych źródeł i znalezienie sposobów na rozwiązanie lub zapobieganie pojawiających się sporów.
 6. Stworzenie odpowiednich kanałów komunikacyjnych takich, jak np. narady, intranet czy newslettery, które umożliwią skuteczną wymianę informacji w organizacji.
 7. Doskonalenie i budowanie silnej kultury organizacyjnej, która będzie opierać się na jasnych wartościach oraz otwartej komunikacji.
 8. Śledzenie postępów po przeprowadzeniu audytu organizacji i ocenę efektów wprowadzonych zmian w komunikacji.

Artykuł sponsorowany

O autorze

Redakcja

Na blogu technologicznym TechFormator.pl poruszamy różnorodne tematy związane z nowoczesnymi technologiami, elektroniką, informatyką oraz z marketingiem internetowym. Znajdziesz tutaj poradniki, instrukcje, recenzje oprogramowania użytkowego, recenzje sprzętu IT, poradniki komputerowe - w tym rozwiązania popularnych błędów i problemów IT oraz porady dla e-commerce.