strzałki na ciemnym tle

Wyciąganie grafiki z plików PDF

Tomahawk PDF+ jest w pełni wartościowym i darmowym (do użytku niekomercyjnego) narzędziem do tworzenia i edycji plików w formacie RTF, TXT oraz TMD (macierzysty format). Jedną z głównych zalet programu jest możliwość eksportu dokumentu do PDF. Co więcej, udostępnia on opcję pozwalającą rozłożyć PDF na czynniki pierwsze, wyodrębniając tekst, grafikę i inne elementy osadzone. Interfejs programu jest przejrzysty, dostępny w 15 językach, w tym polskim.

Jak wyciągnąć grafiki z pliku PDF?

Przystępujemy do wydobycia z pliku PDF fotografii. Uruchamiamy program i z menu Narzędzia wybieramy Extract Pdf.

Ekstrakcja obrazów z plików PDF

Kolejny krok to wskazanie lokalizacji pliku, który chcemy poddać obróbce, klikamy PDF File.

Tomahawk PDF+ - okno ekstrakcji

W przypadku gdy plik jest zaszyfrowany, podajemy dodatkowo hasło (User password) oraz nazwę użytkownika/właściciela pliku (Owner password). Rozpoczynamy proces wyodrębniania zawartości, klikamy Execute. Czekamy chwilę, w dolnej części okna będziemy widzieli postęp pracy (Working), operacja dobiegnie końca, gdy status zmieni sie na Finished.

Tomahawk - edytor obrazów

Teraz mamy dwie możliwości. Możemy zobaczyć podgląd zasobów w Image Manager (opcja View images). W lewej części okna będą widoczne wydobyte pliki graficzne. Za pośrednictwem wbudowanego edytora możemy przekonwertować obrazy do innego formatu, obrócić, zmienić rozdzielczość, nałożyć dodatkowe filtry, zmienić stopień kompresji obrazu.

Drugą opcją jest przejście do katalogu zawierającego zasoby – zdjęcia. Lokalizacja dla wersji portable: ..\Tomahawk\Pdf Conversion\nazwa_użytkownika\nazwa_pliku_pdf.

Katalog zasobów

Katalog zawiera wszystkie pliki, jakie udało się wydobyć z PDFa. Każde ze zdjęć można otworzyć w dowolnym programie graficznym i dokonać właściwych korekt. Jakość i rozdzielczość plików jest uzależniona od ustawień, z jakimi dany plik PDF był tworzony.