Oprogramowanie

Java, zmienne środowiskowe

okulary w tle ekran z kodem java

Gdy chcemy korzystać z programów napisanych w języku Java konieczna jest wcześniejsza instalacja bibliotek uruchomieniowych Java Runtime Environment (JRE). Niestety instalacja nie przewiduje dodania ścieżki do zmiennych środowiskowych, przez co podczas próby uruchomienia aplikacji z poziomu wiersza poleceń otrzymujemy komunikat o treści: Nazwa 'java’ nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy. Poradnik przedstawia instrukcję dodawania zmiennej środowiskowej Java Path.

Procedurę rozpoczynamy od wywołania ekranu Właściwości systemu. Najłatwiej można to zrobić poprzez Start => Uruchom => sysdm.cpl.

Właściwości systemu

Przechodzimy na zakładkę Zaawansowane i klikamy Zmienne środowiskowe

Dodawanie zmiennej środowiskowej Java Path

W sekcji Zmienne systemowe klikamy Nowa….

Edytowanie zmiennej systemowej

W polu Nazwa zmiennej wpisujemy PATH, a wartość zmiennej kierujemy na katalog C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin lub C:\Program Files\Java\jre6\bin w zależności od wersji systemu operacyjnego (32/64-bit) oraz zainstalowanej wersji JRE. Aby odczytać ścieżkę najlepiej własnoręcznie nawigować do katalogu ..\Java\jre6\bin i skopiować lokalizację z paska adresu. Po wprowadzeniu ścieżki klikamy OK, w kolejnych oknach również OK.

Od teraz w wierszu poleceń będzie można swobodnie uruchamiać aplikacje napisane w języku Java.

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.