Sprzęt

Diagnostyka i testowanie pendrive w Check Flash

diagnoza pendrive

Każdy kto chociaż raz w życiu stracił dane wskutek uszkodzenia wymiennego urządzenia magazynującego wie jak ważna jest systematyczna diagnostyka. Nośnik danych (pendrive, karta pamięci) jak każde inne urządzenie elektroniczne z biegiem czasu zużywa się, mogą występować błędy, o których nigdy nie dowiedzielibyśmy się gdyby nie analiza. Działania diagnostyczne mają na celu ostrzeżenie użytkownika, przed zbliżającą się awarią. W tym artykule przedstawiam szczegółowy opis darmowej aplikacji do diagnostyki pendrive i innych nośników magazynujących.

Wprowadzenie do Check Flash

Check Flash to darmowe narzędzie służące do testowania i formatowania wymiennych urządzeń magazynujących. Dzięki aplikacji zdiagnozujemy błędy, określimy stopień uszkodzenia lub przetestujemy nośnik pod kątem wydajności zapisu/odczytu. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty, a zarazem funkcjonalny, co sprawia, że użytkowanie nie przysparza większych trudności, nawet początkującym użytkownikom.

Check Flash

W prawej części okna mamy do dyspozycji podgląd mapy dysku (Drive map), raport który sporządzany jest po wykonaniu danej operacji (Log) i legendę objaśniającą znaczenie poszczególnych bloków.

Check Flash pozwala wykonywać testy odczytu i/lub zapisu. W zależności od wyboru typu dostępu do nośnika, możemy uaktywnić dodatkowe funkcje jak test poprawności odczytu (Read stability test). Każda z wymienionych opcji pozwala zbadać nie tylko kondycję nośnika, lecz również poznać jego parametry.

Instrukcja Check Flash

Okno główne programu rozdzielone jest na poszczególne sekcje, do których należą:

Access type – wybór rodzaju dostępu do nośnika

 • Use temporary file oznacza użycie do testów pliku tymczasowego. Jest to najbezpieczniejsza metoda dostępu, lecz oferuje podstawową funkcjonalność, która pozwala szybko przetestować pendrive lub sprawdzić prędkość odczytu i/lub zapisu.
 • As logical drive – wymienny nośnik traktowany jest jako dysk logiczny. Dostęp na poziomie partycji pozwala na wykonanie kliku dodatkowych testów, lecz jest mniej bezpieczne.
 • As physical device – nośnik traktowany jest jako dysk fizyczny, co pozwala na przeprowadzenie wszystkich dostępnych testów, lecz jest najbardziej niebezpieczną metodą dostępu.

UWAGA! Ustawienie wymiennego nośnika jako physical drive jest niezalecane, niniejszą opcję należy stosować tylko w ostateczności.

Drive – wybór urządzenia magazynującego.

Action type – wybór akcji.

 • Read stability test przeprowadza gruntowny test nośnika wraz z weryfikacją błędów CRC. Opcja dostępna po wybraniu typu dostępu jako logical/physical drive.
 • Write and read test – pozwala wykonać serię testów zapisu i odczytu, określając przy tym parametry nośnika (maksymalna prędkość odczytu/zapisu danych). Dodatkowo w tym teście możemy określić rozmiar próbki danych, z jaką zostanie przeprowadzony test (Small pattern – 2, Full pattern – 18).
 • Low level initialization – umożliwia edycję informacji o partycji na wskazanym nośniku.
 • Save image – tworzy kopię zapasową/obraz wskazanego nośnika lub partycji (zapis do pliku).
 • Load image – odtwarza obraz nośnika z pliku kopii zapasowej.
 • Full erase – zerowanie pendrive. Wiąże się to z całkowitym usunięciem danych. Po wykonaniu zerowania odzyskanie danych z takiego nośnika jest praktycznie niewykonalne.

Test length – określa długość testu.

 • One full pass – długość testu określona jest na jeden pełny przebieg.
 • Burn it – test wykonywany jest dopóki użytkownik sam nie przerwie operacji.
 • Manual – długość określa sam użytkownik (podaje ilość cykli).
 • Until first error found – test będzie wykonywany do czasu znalezienia na nośniku pierwszego błędu.

Information – szczegółowe dane na temat testu. Znajdziemy tutaj informacje o postępie procesu diagnostycznego, liczbę przebytych cykli, czas do zakończenia operacji, prędkość odczytu i zapisu, ilość pozostałych przebiegów oraz to co najważniejsze, ilość wykrytych błędów.

Przykład testowania nośnika

 • Podpinamy wymienny nośnik magazynujący (pendrive, kartę pamięci).
 • Uruchamiamy aplikację Check Flash. Jeśli w sekcji Drive nośnik nie został wykryty, klikamy ikonę odświeżania.
 • Wybieramy typ dostępu (Access type).
 • Wybieramy typ akcji (Action type) oraz określamy długość testu (warunek zakończenia testu).
 • Po zdefiniowaniu wszystkich opcji klikamy Start.
 • Przebieg procesu diagnostycznego możemy na bieżąco obserwować w prawej części okna, na zakładce Drive map.
 • Po zakończeniu testu otrzymamy raport (zakładka Log).