Systemy operacyjne

Terminal Linux Mint, usunięcie komunikatu mint-fortune

ekran laptopa z widokiem na konsolę w Linux

Po wykonaniu aktualizacji dystrybucji Linux Mint Debian Edition może pojawić się błąd polegający na wyświetlaniu w oknie konsoli komunikatu /usr/bin/mint-fortune: line 35 : oczekiwano operatora jednoargumentowego. Problem stanowi niewłaściwy zapis w pliku mint-fortune.

Błąd mint-fortune

Otwieramy z podwyższonymi uprawnieniami plik mint-fortune. W przykładzie użyty gedit, jednakże możecie skorzystać z dowolnego edytora tekstu np. leafpad, nano etc.

sudo gedit /usr/bin/mint-fortune

Plik mint-fortune

Musimy odszukać linię:

if [ $showfortunes == "true" ]; then

Następnie zamieniamy ją na:

if [ "$showfortunes" == "true" ]; then

Plik zapisujemy. Otwarcie okna konsoli zaowocuje zniknięciem komunikatu.

O autorze

Mariusz Kołacz

Z zawodu mgr inż. informatyk, zwolennik nowoczesnych technologii i fan Nikoli Tesla. Prowadzi kilka blogów o tematyce technologicznej. Po godzinach lubi przeczytać dobrą książkę, pozwiedzać ciekawe miejsca w Polsce lub spędzić wolny czas na łonie natury.

1 komentarz

Kliknij tutaj aby skomentować