Polcom
Internet i bezpieczeństwo

Zwiększenie elastyczności biznesowej dzięki cloud computingowi

Firma Polcom, będąca jednym z wiodących dostawców zaawansowanych rozwiązań chmurowych w Polsce, od lat wspiera przedsiębiorstwa w ich drodze ku cyfrowej transformacji. Dzięki innowacyjnym technologiom i usługom, Polcom umożliwia firmom nie tylko optymalizację procesów, ale także znaczne zwiększenie elastyczności biznesowej.

W biznesie elastyczność stała się kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie organizacji. Firmy muszą być w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, adaptować się do nowych trendów oraz sprostać oczekiwaniom klientów. W tym kontekście, tradycyjne infrastruktury IT często okazują się niewystarczające lub mocno ograniczające możliwości. To właśnie tutaj na scenę wkracza chmura obliczeniowa, oferując rozwiązania, które umożliwiają firmom szybkie i efektywne dostosowywanie się do dynamicznych zmian.

Polcom, dzięki swojej zaawansowanej ofercie chmurowej, staje się strategicznym partnerem dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej elastyczności. Chmura obliczeniowa Polcom pozwala firmom na skalowalność, redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. W ten sposób organizacje mogą skupić się na innowacjach i rozwoju, zamiast na zarządzaniu skomplikowaną i często awaryjną infrastrukturą IT.

Chmura obliczeniowa Polcom staje się zatem kluczowym narzędziem umożliwiającym firmom zwiększenie elastyczności i dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych. Poprzez szczegółowe omówienie korzyści płynących z wykorzystania rozwiązań chmurowych Polcom, pokażemy, jak nowoczesna technologia może wspierać rozwój biznesu i przyczyniać się do jego sukcesu.

Szybkość reakcji na zmiany rynkowe

1.1. Dynamiczne dostosowywanie zasobów obliczeniowych

Polcom, jako lider w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań chmurowych, umożliwia firmom dynamiczne dostosowywanie zasobów IT do bieżących potrzeb rynkowych. Dzięki elastycznym i skalowalnym usługom, przedsiębiorstwa mogą szybko zwiększać lub zmniejszać dostępne zasoby informatyczne, odpowiadając na zmieniające się warunki rynkowe bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę.

Przykład I: Poczta Kwiatowa®

Poczta Kwiatowa® dzięki współpracy z Polcom zyskała możliwość elastycznego zarządzania zasobami IT, co jest kluczowe w branży, gdzie sezonowe piki sprzedażowe mogą znacząco obciążyć infrastrukturę. Dzięki chmurze obliczeniowej Polcom, firma jest w stanie skalować swoje zasoby w zależności od bieżących potrzeb, zapewniając płynność operacji i minimalizując ryzyko przestojów.

Przykład II: SPRINGOS

SPRINGOS, dynamicznie rozwijający się producent i dystrybutor produktów sportowych, skupił swoją działalność na kanałach online. Dzięki Polcom, firma zyskała stabilne i bezpieczne środowisko informatyczne, które pozwala na nieograniczoną skalowalność. W szczycie sezonu SPRINGOS jest w stanie przyjmować dziesiątki tysięcy zamówień dziennie, bez obaw o przeciążenie systemów, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku e-commerce.

1.2. Skalowanie operacji w czasie rzeczywistym

Polcom oferuje zaawansowane narzędzia i technologie, które umożliwiają firmom skalowanie operacji na żywo, bez żadnych przestojów. Usługi chmurowe Polcom są zaprojektowane tak, aby zapewnić ciągłość działania i pełną dostępność kluczowych systemów, co jest niezbędne dla firm działających w dynamicznie zmieniających się branżach.

Technologie i narzędzia:

 1. Automatyczne skalowanie: Polcom oferuje narzędzia do automatycznego skalowania zasobów w odpowiedzi na bieżące obciążenia. Dzięki temu firmy mogą dostosowywać moc obliczeniową i przestrzeń dyskową w czasie rzeczywistym.
 2. Kontrola i monitoring: Całodobowy monitoring infrastruktury IT pozwala na bieżąco analizować i reagować na wszelkie zagrożenia lub zwiększone zapotrzebowanie na zasoby.
 3. Bezpieczeństwo i niezawodność: Polcom zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz niezawodność działania systemów, co jest szczególnie ważne dla firm operujących w sektorze e-commerce i finansowym.

Przykład SPRINGOS:

Dzięki pełnej skalowalności infrastruktury chmurowej Polcom, SPRINGOS może sprawnie zwiększać zasoby IT, dostosowując je do zmieniających się potrzeb związanych z pikami sprzedażowymi. Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym pozwala na pełną kontrolę nad obsługą zamówień online, a całodobowy monitoring infrastruktury umożliwia reagowanie na wszelkie zagrożenia oraz wykorzystanie szans związanych z dynamiką sprzedaży.

Poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań chmurowych Polcom, firmy takie jak Poczta Kwiatowa® i SPRINGOS mogą nie tylko zwiększać swoją elastyczność biznesową, ale także efektywnie reagować na zmieniające się warunki rynkowe, co przekłada się na ich sukces i konkurencyjność na rynku.

Ułatwienie współpracy i innowacji

2.1. Globalna dostępność zasobów

Rozwiązania chmurowe oferowane przez Polcom wspierają zespoły pracujące z różnych lokalizacji geograficznych, umożliwiając im dostęp do zasobów i danych z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki globalnej dostępności infrastruktury chmurowej, firmy mogą elastycznie zarządzać swoimi operacjami, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się ich pracownicy.

Korzyści z globalnego dostępu do zasobów i danych:

 1. Zwiększona produktywność: Pracownicy mogą efektywnie wykonywać swoje zadania, mając nieprzerwany dostęp do niezbędnych danych i aplikacji.
 2. Szybsze podejmowanie decyzji: Globalny dostęp do informacji umożliwia zespołom szybsze analizowanie danych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.
 3. Elastyczność pracy: Pracownicy mogą pracować zdalnie, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej popularności modelu pracy hybrydowej i zdalnej.

2.2. Platformy do wspólnej pracy i innowacji

Polcom oferuje zaawansowane narzędzia, które umożliwiają zespołom współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki tym rozwiązaniom, firmy mogą nie tylko efektywnie zarządzać projektami, ale także wprowadzać innowacje szybciej i sprawniej.

Narzędzia Polcom do wspólnej pracy:

 1. Platformy do zarządzania danymi firmowymi: Narzędzia te umożliwiają zespołom monitorowanie postępów prac, przydzielanie zadań i komunikację w czasie rzeczywistym.
 2. Usługi komunikacyjne: Polcom oferuje zaawansowane rozwiązania do wideokonferencji, czatów i współdzielenia dokumentów, co ułatwia komunikację i współpracę między członkami zespołu.
 3. Zintegrowane środowiska pracy: Narzędzia te pozwalają na integrację różnych aplikacji i systemów, co przyspiesza procesy innowacyjne i ułatwia wdrażanie nowych pomysłów.

Dzięki globalnej dostępności zasobów oraz zaawansowanym platformom do wspólnej pracy i innowacji, Polcom wspiera firmy w efektywnym zarządzaniu zespołami pracującymi z różnych lokalizacji. Rozwiązania chmurowe Polcom przyczyniają się do zwiększenia elastyczności, produktywności i innowacyjności przedsiębiorstw, umożliwiając im szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

Elastyczność infrastruktury IT

3.1. Wirtualizacja i konteneryzacja

Polcom wykorzystuje zaawansowane technologie wirtualizacji i konteneryzacji, aby elastycznie zarządzać zasobami IT swoich klientów. Dzięki wirtualizacji, zasoby sprzętowe mogą być dynamicznie przydzielane i optymalizowane w zależności od bieżących potrzeb biznesowych. Konteneryzacja natomiast umożliwia izolowanie aplikacji i ich zależności, co pozwala na ich łatwe przenoszenie i skalowanie.

Korzyści z elastycznej infrastruktury IT:

 1. Optymalizacja zasobów: Wirtualizacja pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych, redukując koszty i zwiększając wydajność.
 2. Szybkość wdrażania: Konteneryzacja umożliwia szybkie wdrażanie i aktualizowanie aplikacji, co pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe.
 3. Skalowalność: Dzięki elastycznej infrastrukturze, firmy mogą łatwo skalować swoje zasoby IT w górę lub w dół, w zależności od sezonowych piki w zapotrzebowaniu czy rozwoju biznesu.

3.2. Integracja z istniejącymi systemami

Polcom ułatwia integrację swojej chmury z istniejącymi systemami firmowymi, zapewniając jednocześnie elastyczność operacyjną. Dzięki temu firmy mogą wykorzystać zalety chmury obliczeniowej, nie rezygnując z dotychczasowych inwestycji w rozwiązania IT.

Case study: Metro Warszawskie

Metro Warszawskie, jako nowoczesne przedsiębiorstwo komunikacyjne, podjęło decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP na bazie oprogramowania Infor LN. Firma Axians, odpowiedzialna za wdrożenie systemu, poszukiwała partnera, który mógłby zapewnić elastyczną i skalowalną infrastrukturę niezbędną dla działania systemu ERP.

Po dokładnej analizie dostępnych na rynku rozwiązań wybrano środowisko chmurowe Polcom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu usług cloud computingu dla biznesu oraz skalowalnej i bezpiecznej platformie usługowej, Polcom zapewnił odpowiednie wsparcie dla realizacji projektu.

Dzięki współpracy z Polcom, Metro Warszawskie mogło skupić się na realizacji swoich strategicznych celów biznesowych, mając pewność, że system ERP Infor LN jest w pełni funkcjonalny i niezawodny.

Przykłady zastosowań w różnych branżach

4.1. Branża finansowa

Polcom wspiera elastyczność w sektorze finansowym, umożliwiając firmom szybkie dostosowanie się do zmieniających się regulacji i wymagań rynkowych. Rozwiązania chmurowe oferowane przez Polcom pozwalają na dynamiczne zarządzanie zasobami IT, co jest kluczowe w obliczu szybko zmieniającego się otoczenia prawnego i regulacyjnego w branży finansowej.

Przykłady zastosowań w bankowości:

 1. UKRSIBBANK: W obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, UKRSIBBANK musiał zapewnić ciągłość działania swoich kluczowych systemów i aplikacji. Bank zdecydował się na wdrożenie środowiska Disaster Recovery (DR) dla kluczowych aplikacji, w tym systemu SAP. Dzięki temu rozwiązaniu ukraiński bank zapewnił sobie możliwość szybkiego wznowienia działalności IT nawet w krytycznych sytuacjach, co jest niezbędne do utrzymania ciągłości operacyjnej i bezpieczeństwa danych klientów.
 2. BNP Paribas Bank Polska: Polcom wspiera również BNP Paribas Bank Polska w zakresie usług chmury obliczeniowej, umożliwiając bankowi elastyczne zarządzanie zasobami IT i szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań rynkowych.

4.2. Branża e-commerce

Polcom pomaga firmom z branży e-commerce w zarządzaniu zmiennością popytu i obsłudze szczytów sprzedażowych, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury IT. Dzięki rozwiązaniom chmurowym Polcom, firmy e-commerce mogą efektywnie zarządzać swoimi zasobami IT, dostosowując je do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Przykłady firm, które zyskały na elastyczności dzięki chmurze Polcom:

 1. Garett: Firma Garett, działająca w sektorze e-commerce, wdrożyła rozwiązanie IaaS oparte na chmurze obliczeniowej Polcom, co umożliwiło jej skalowanie zasobów w zależności od zmieniających się wymagań rynkowych. Dzięki temu firma zapewniła ciągłość operacyjną i bezpieczeństwo danych klientów, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku e-commerce.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom chmurowym Polcom, firmy z różnych branż mogą zwiększać swoją elastyczność biznesową, szybko dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych. Przykłady z sektora finansowego i e-commerce pokazują, jak Polcom wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu zasobami IT, zapewniając im możliwość dynamicznego reagowania na wyzwania rynkowe i technologiczne.

Podsumowanie

Rozwiązania chmurowe oferowane przez Polcom znacząco zwiększają elastyczność biznesową firm z różnych branż, umożliwiając szybkie dostosowanie zasobów IT do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki zaawansowanym technologiom wirtualizacji i konteneryzacji, przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoje zasoby, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i ciągłość operacyjną.

Polcom wspiera firmy w integracji chmury z istniejącymi systemami, co pozwala na płynne zarządzanie operacjami i efektywne wdrażanie innowacji. Przykłady zastosowań w sektorze finansowym i e-commerce pokazują, jak chmura Polcom pomaga firmom reagować na zmienność popytu, obsługiwać szczyty sprzedażowe i spełniać wymagania regulacyjne.

Zapraszamy do kontaktu z Polcom w celu omówienia indywidualnych potrzeb i korzyści, jakie mogą wyniknąć z wdrożenia chmury obliczeniowej w Państwa firmie. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Państwu zwiększyć elastyczność i efektywność operacyjną.

Więcej o Cloud Computingu przeczytasz pod adresem https://polcom.com.pl/baza-wiedzy/co-to-jest-chmura-obliczeniowa-wszystko-co-powinienes-o-niej-wiedziec/

Artykuł zewnętrzny