obliczenia na kalkulatorze

Efektywne obliczanie ilości słów i znaków w tekstach

Każdy copywriter, zawodowy tłumacz czy pozycjoner prędzej czy później spotka się z problemem efektywnego obliczania ilości słów/znaków w stworzonych tekstach. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób dokonać tego typu obliczeń z wykorzystaniem darmowego programu CountAnything.

Opis programu CountAnything

CountAnything to prawdziwy kombajn, potrafi zliczać znaki/słowa w zwykłych plikach tekstowych, dokumentach Word, arkuszach kalkulacyjnych Excel, dokumentach HTML oraz innych. Program wykonuje obliczenia na dokumentach zawierających pola tekstowe, formularze, a nawet osadzone elementy (np. dokument Excel zagnieżdżony w pliku DOC). Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość zapisywania raportów do pliku w formacie HTML.

CountAnything

Lista obsługiwanych formatów:

 • Plik tekstowe (*.txt)
 • Dokumenty PDF (*.pdf)
 • Dokumenty Word (*.doc; *.rtf)
 • Arkusze Excel (*.xls; *.csv)
 • Prezentacje PowerPoint (*.ppt)
 • Dokumenty OpenOffice (*.odt; *.ods; *.odp)
 • Pliki XML (*.xml; *.ftm; *.fgloss)
 • Strony WWW (*.html; *.htm; *.shtml; *.mht; *.php)

Instrukcja użytkowania CountAnything

W oknie głównym programu mamy do dyspozycji trzy opcje:

 • Add File(s) – opcja wykorzystywana do analizy konkretnych plików tekstowych. Można wskazać jeden, dwa lub więcej plików (w oknie Select Files zaznaczamy pliki z wykorzystaniem klawisza CTRL).
 • Add Folder – analiza wszystkich plików znajdujących się w danym folderze.
 • Add URL – analiza strony internetowej.

Dla przykładu, aby przeanalizować wszystkie pliki tekstowe w danym folderze klikamy Add Folder.

Lokalizacja plików

Definiujemy ścieżkę dostępu do foldera, klikamy Browse. Możemy także użyć filtrowania na podstawie typu dokumentu, dzięki czemu do analizy zostaną wybrane jedynie te pliki, które spełnią określony warunek.

Zaznaczenie opcji Recurse subdirectories spowoduje przeszukanie i dołączenie plików z podfolderów. Po wybraniu odpowiednich opcji klikamy OK.

Lista plików

W oknie programu widzimy listę plików, które zostaną poddane analizie. Rewidujemy listę i ewentualnie usuwamy z niej poszczególne elementy (Remove). Aby rozpocząć proces liczenia klikamy Count.

CountAnything, wyniki analizy plików

Po chwili na nowej zakładce Word Count zobaczymy wyniki.

 • Filename – nazwa pliku;
 • Words – ilość słów;
 • Chars – ilość znaków;
 • Chars (no spaces) – ilość znaków bez spacji;
 • Asian/Non Asian – ilość słów w językach azjatyckich/nieazjatyckich.

Jeżeli klikniemy na nazwie pliku uzyskamy dostęp do szczegółowych statystyk.

Dodatkowe statystyki

Wszystkie statystyki można zapisać do pliku HTML lub wydrukować.

8 komentarzy

Kliknij tutaj aby skomentować

Reklama

O autorze

Mariusz Kołacz

Freelancer z ponad 10 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w marketingu internetowym dla e-commerce. Prowadzi kompleksowe kampanie SEO, Google ADS, Facebook ADS dla małych i dużych przedsiębiorstw. Po godzinach bloguje na tematy związane z SEO i IT oraz zgłębia tajniki medycyny i parapsychologii.